แจ้งชำระเงิน

เลขที่ใบสมัคร
เลขที่บัตรประชาชน
จำนวนเงินที่โอน
วันที่โอน
เวลาที่โอน
ธนาคารต้นทางที่โอน
สาขาต้นทางที่โอน
รูปภาพหรือหลักฐานการโอน กรุณาใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
บัญชีธนาคารที่โอนเข้า